Download Zentimo xStorage Manager 2.4.2.1284 Full miễn phí 2022

Zentimo xStorage Manager 2.4.2.1284 là một công cụ tương tự của USB Safely Remove với chức năng nâng cao: trình đơn để khởi chạy nhanh các ứng dụng di động, kiểm tra tốc độ của các ổ đĩa ngoài, khả năng lưu cài đặt vào ổ đĩa ngoài (nếu chương trình được sử dụng trên […]