Advertisement

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến cơ hội quảng cáo trên website của Parco. Chúng tôi rất vui lòng hợp tác với các đối tác quảng cáo để mang đến giá trị cho cả hai bên. Dưới đây là thông tin liên hệ để bạn có thể đề xuất và thảo luận về các cơ hội quảng cáo trên trang web của chúng tôi.

Thông Tin Liên Hệ Quảng Cáo:

  • Tên Công Ty/Đối Tác Quảng Cáo:
  • Địa Chỉ:
  • Số Điện Thoại: 0967824284
  • Email:

Các Loại Hình Quảng Cáo:

Chúng tôi cung cấp nhiều loại hình quảng cáo khác nhau để đáp ứng nhu cầu của các đối tác quảng cáo:

  1. Quảng Cáo Banner: Chúng tôi có các vị trí quảng cáo banner trên trang web của mình cho các kích thước và định dạng khác nhau.
  2. Quảng Cáo Tài Trợ: Bạn có thể tài trợ cho các bài viết, sự kiện hoặc chương trình đặc biệt trên trang web của chúng tôi.
  3. Quảng Cáo Tích Hợp: Chúng tôi cũng có thể cân nhắc các hình thức quảng cáo tích hợp hoặc đề xuất các dự án quảng cáo tùy chỉnh.

Yêu Cầu Thêm Thông Tin:

Xin vui lòng cung cấp thêm thông tin về dự án quảng cáo của bạn, bao gồm mục tiêu, thời gian, ngân sách dự kiến và bất kỳ yêu cầu cụ thể nào. Điều này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu của bạn và đưa ra đề xuất phù hợp nhất.

Liên Hệ Ngay Bây Giờ:

Chúng tôi rất mong chờ cơ hội hợp tác cùng bạn trong lĩnh vực quảng cáo và marketing. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại để bắt đầu cuộc trò chuyện về cách chúng tôi có thể làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu của bạn.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Parco và cơ hội quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi mong chờ một sự hợp tác thành công và mang lại giá trị cho cả hai bên.