Disclaimer

Xin vui lòng đọc kỹ thông báo miễn trừ trách nhiệm này trước khi sử dụng website của Parco. Thông báo này quy định các điều kiện và hạn chế mà bạn phải tuân thủ khi truy cập và sử dụng website của chúng tôi. Sử dụng website này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản sau đây.

1. Thông Tin Trên Website

Parco cam kết cung cấp thông tin trên website một cách chính xác và đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo hoặc cam kết về sự chính xác, đầy đủ hoặc thường xuyên cập nhật của thông tin. Thông tin trên website có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

2. Sử Dụng Thông Tin

Sử dụng thông tin trên website của Parco nằm trong trách nhiệm của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên website này. Bạn nên tự chịu trách nhiệm kiểm tra và xác minh thông tin trước khi đưa ra bất kỳ quyết định hoặc hành động nào dựa trên nó.

3. Thông Tin Y Tế và Sản Phẩm Mỹ Phẩm

Website của Parco có thể chứa thông tin về sản phẩm mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, chúng tôi không phải là chuyên gia y tế và không thay thế cho tư vấn y tế chuyên nghiệp. Bất kỳ thông tin nào về sức khỏe hoặc sản phẩm mỹ phẩm trên website này chỉ mang tính chất tham khảo và không được xem là lời khuyên y tế. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp chăm sóc sức khỏe nào.

4. Liên Kết Tới Website Bên Ngoài

Website của Parco có thể chứa liên kết tới các trang web bên ngoài. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hành vi của các trang web này. Việc bạn truy cập và sử dụng các trang web bên ngoài phải tuân thủ các điều khoản và chính sách riêng của họ.

5. Thay Đổi Và Miễn Trừ Trách Nhiệm

Chúng tôi có quyền thay đổi thông báo miễn trừ trách nhiệm này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó. Parco không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong thông báo này.

6. Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến thông báo miễn trừ trách nhiệm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email.

Xin cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Parco và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong thông báo miễn trừ trách nhiệm này.