Ổ cứng ngày càng lớn hơn, nhưng bằng cách nào đó ổ cứng luôn luôn đầy. Điều này càng đúng hơn nếu bạn đang sử dụng ổ cứng thể rắn (SSD), cung cấp ít dung lượng ổ cứng hơn nhiều so với ổ cứng cơ học truyền thống.

Chạy Disk Cleanup

Các bạn vào Start chạy search từ khóa “Disk Cleanup” và mở nó lên sau đó chọn ổ đang bị full nhé.

Hướng dẫn cách giải phóng dung lượng ổ cứng trên Windows 3

Sau đó các bạn bấm vào nút Clean up ystem files và chờ nó dọn dẹp rác có trên ổ cứng nhé.

 Dọn dẹp bằng CCleaner

Công cụ Disk Cleanup của Windows rất hữu ích, nhưng nó không xóa các tệp tạm thời được sử dụng bởi các chương trình khác. Ví dụ: nó sẽ không xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt Firefox hoặc Chrome

Để dọn dẹp hiệu quả hơn, hãy thử tải CCleaner mới nhất ở đây.

Hướng dẫn cách giải phóng dung lượng ổ cứng trên Windows 4

Sau khi mở CCleaner lên, các bạn hãy tích chọn những ứng dụng cần dọn dẹp và bấm vào Run Cleaner nhé.