Share Advanced Custom Fields Pro (ACF Pro) vốn nổi tiếng là một plugin WordPress hữu ích, được rất nhiều lập trình viên WordPress trên thế giới đã và đang khuyên dùng vì nó sẽ rút ngắn thời gian tạo Meta Box chỉ với vài nhấp chuột, thậm chí khâu gọi giá trị Custom Fields của nó để hiển thị ra ngoài giao diện cũng rất nhanh vì hầu như chúng ta chỉ sử dụng một hàm duy nhất mà plugin này hỗ trợ sẵn.

Tính năng của Plugin Advanced Custom Fields Pro

Bạn có thể tạo một Meta Box (gồm các trường & nội dung tùy chỉnh) áp dụng cho mọi thứ trong trang WordPress:

 • Post Type: Post, Page, Custom Post Types
 • Một Post (bài viết), Page (trang) cụ thể
 • Category, Page Template
 • Taxonomy Term (Category, Tag, Custom Taxonomy)
 • User, …

Các loại trường nội dung ở đây bao gồm:

 1. Loại trường cơ bản:
 • Text
 • Number
 • Email
 • Textarea
 • Select
 • Radio Button
 • True/False
 1. Loại trường làm việc với wp_query
 • Page Link
 • Post Object
 • Relationship
 • Taxonomy
 • User
 1. Loại trường chứa các trường hoặc các lớp con (có nhiều tầng dữ liệu)
 • Repeater
 • Flexible Content
 • Field Type chỉ hiển thị trong backend
 • Message
 • Tab
Chia Sẻ Plugin Advanced Custom Fields Pro 5.9.0 2
Advanced Custom Fields Pro

Tuy rằng AFC bản Free đã rất tốt, cung cấp khá đủ các loại trường nội dung, nhưng nếu có điều kiện, sao không dùng ACF PRO với 4 tiện ích bổ sung cao cấp mà bản Free không có (repeater field, flexible content field, gallery field and options page).

Download Advanced Custom Fields PRO 5.9.0

Download Link Google Drive

 

Download Link Fshare

 

Chú ý: nếu không click được vào link tải thì các bạn nhấn F5 để tải lại trang là sẽ click được nhé