Xbox Game Bar của Microsoft trong Windows 10 là một cách tiện dụng để tạo một lớp phủ các tiện ích hữu ích bằng cách sử dụng phím tắt Windows + G. Nhưng không phải ai cũng cần đến nó và nếu bạn muốn tắt nó (hoặc bật lại sau), bạn chỉ cần truy cập vào Cài đặt. Đây là cách thực hiện.

Đầu tiên, hãy mở Cài đặt Windows. Để làm như vậy, hãy mở Start và nhấp vào biểu tượng bánh răng Settings hoặc nhấn Windows + i trên bàn phím của bạn.

Cách tắt (hoặc bật) Xbox Game Bar trên Windows 10 4

Trong Settings, hãy bấm vào Gamming

Cách tắt (hoặc bật) Xbox Game Bar trên Windows 10 5

Trong cài đặt Xbox Game Bar, nhấp vào công tắc bên dưới Xbox Game Bar cho đến khi nó được tắt, và nó sẽ tắt Xbox Game Bar.

Cách tắt (hoặc bật) Xbox Game Bar trên Windows 10 6

Sau đó, hãy thử nhấn Windows + G và không có gì sẽ xuất hiện. Ngay cả khi bạn nhấn nút Xbox trên bộ điều khiển Xbox, sẽ không có gì xảy ra. Xbox Game Bar đã bị tắt hoàn toàn.

Nếu bạn muốn bật lại Xbox Game Bar, hãy truy cập lại Gaming Cài đặt Windows và tích xanh công tắc Xbox Game Bar sang vị trí Bật.