Cách sửa lỗi USB thiếu dung lượng không đủ.

Trong quá trình sử dụng USB, bỗng nhiên chiếc USB đó từ 32GB chỉ còn 1.5GB. mất gần 30GB dung lượng, thì các bạn hãy xem hướng dẫn sửa ở dây nhé.

10+ Cách Sửa Lỗi USB Bị Mất Dung Lượng - Test 100% Thành Công 4

Đây USB của mình là ổ F, tổng dung lượng chỉ còn 1.49GB. vậy làm sao để sửa nó thì hãy xem hướng dẫn bên dưới.

Các bạn cần tải phần mềm Rufus về: https://rufus.ie/

Sau khi tải về các bạn hãy mở nó lên.

10+ Cách Sửa Lỗi USB Bị Mất Dung Lượng - Test 100% Thành Công 5

Sau khi mở lên các bạn chọn USB là ổ F, ở mục boot selection các bạn chọn Non bootable sau đó bấm Start ở dưới để nó format lại nhé.

10+ Cách Sửa Lỗi USB Bị Mất Dung Lượng - Test 100% Thành Công 6

Và đây là thành quả sau khi format xong. USB đã hiện đủ dung lượng vốn có của nó.